Ustawienia wstępne z Google Home (4) (Copy)

Technics OTTAVA SC-C70 MK2 / fot. OffTech
Ustawienia wstępne z Google Home (3) (Copy)
Główny ekran aplikacji (Copy)