Aplikacja VIDAA możliwości

Konfiguracja telewizora poprzez aplikację VIDAA (1)

Aplikacja VIDAA możliwości

Konfiguracja telewizora poprzez palikację VIDAA (3)
Aplikacja VIDAA pilot